نمایش یک نتیجه

پنل فنر متغیر 24 وات تمام نور توکار مربع مودی مدل IR-MD1724S

پنل فنر متغیر 24 وات تمام نور توکار مربع مودی مدل IR-MD1724S پنل فنر متغیر 24 وات تمام نور توکار مربع مودی مدل IR-MD1724S با راهنما و دیفیوزر به طور همزمان کار می کنند تا نوری همگن، یکنواخت و ملایم ایجاد کنند و ابعاد برش 40× 155 میلیمتر دارد که این پنل فنر متغیر 24 وات تمام نور توکار مربع مودی مدل IR-MD1724S هنگام وصل شدن به برق، درخشندگی ایجاد می کند. حتی این روشن کننده ها نیز به دلیل فناوری استفاده شده، شروع فوری دارند و برای ماده ترجیحی برای ساخت سازه آلومینیوم است و شار نوری پنل فنر متغیر 24 وات تمام نور توکار مربع مودی مدل IR-MD1724S 2400 لومن است که آنها معمولاً از آلومینیوم، آرسنید و گالیم با مقداری ناخالصی اضافه شده فرموله می شوند.