نمایش یک نتیجه

پروژکتور IP68 ضد آب گرد 3×12 وات دفنی مدل QD12-RGB

پروژکتور IP68 ضد آب گرد 3×12 وات دفنی مدل QD12-RGB پروژکتور IP68 ضد آب گرد 3×12 وات دفنی مدل QD12-RGB کل حیاط خلوت شما را روشن می کند و پروژکتور IP68 ضد آب گرد 3×12 وات دفنی مدل QD12-RGB قابل تنظیم، بادوام و زیباتر از سایر چراغ ها موجود در بازار هستند و با پروژکتور IP68 ضد آب گرد 3×12 وات دفنی مدل QD12-RG منظره شما در شب به سادگی تماشایی به نظر می رسد. چراغ های شما می دانند چه زمانی تاریک است و به راحتی می توانند تغییرات در روشنایی فضای باز را تشخیص دهند. به طور خودکار از ذخیره انرژی به حالت روشنایی بدون تشخیص حرکت تغییر می کند. پروژکتور IP68 ضد آب گرد 3×12 وات دفنی مدل QD12-RGB با قطر 22.5 و ارتفاع 6 عرضه می شود.