نمایش یک نتیجه

وال واشر IP68 ضد آب 1×3 وات دفنی مدل VD3

وال واشر IP68 ضد آب 1×3 وات دفنی مدل VD3 والواشر IP68 ضد آب 1×3 وات دفنی مدل VP3 برای افزایش صافی دیوار انجام می شود و به طور یکنواخت نور را بر روی دیوار می تاباند و جلوه ای صاف ایجاد می کند و از طرفی در والواشر IP68 ضد آب 1×3 وات دفنی مدل VP3 نزدیک به دیوار قرار می گیرند تا نقش های روی دیوار را برجسته کنند. چنین تکنیک نورپردازی سایه ایجاد می کند و والواشر IP68 ضد آب 1×3 وات دفنی مدل VP3 با عرض 8 و طول 12و مصرف 3 وات به شما عرضه می شود.