نمایش یک نتیجه

پنل فنر متغیر 10 وات تمام نور توکار گرد مودی مدل IR-MD1710R

پنل فنر متغیر 10 وات تمام نور توکار گرد مودی مدل IR-MD1710R پنل فنر متغیر 10 وات تمام نور توکار گرد مودی مدل IR-MD1710R درخشش بادوام تری نسبت به وات اختصاص داده شده تولید می کنند و با ابعاد برش 40 تا 90 میلیمتر است که اگر یک پنل فنر متغیر 10 وات تمام نور توکار گرد مودی مدل IR-MD1710R نصب کنید، شار نوری 840 لومن خواهید داشت و زاویه تابش پنل فنر متغیر 10 وات تمام نور توکار گرد مودی مدل IR-MD1710R 180 درجه است. دو تا سه برابر نور بیشتری به شما می دهند که به دو لامپ کمک می کند و اتاق شما را براق می کند و مکانیزم انعطاف پذیری دارند.