نمایش یک نتیجه

پنل فنر متغیر 36 وات تمام نور توکار مربع مودی مدل IR-MD1736S

پنل فنر متغیر 36 وات تمام نور توکار مربع مودی مدل IR-MD1736S پنل فنر متغیر 36 وات تمام نور توکار مربع مودی مدل IR-MD1736S به طور مناسب کار می کنند تا نوری همگن، یکنواخت و ملایم ایجاد کنند و ابعاد برش 40× 210 میلیمتر دارد که این پنل فنر متغیر 36 وات تمام نور توکار مربع مودی مدل IR-MD1736S حتی به دلیل فناوری استفاده شده، شروع فوری دارند و برای ماده ترجیحی برای ساخت سازه آلومینیوم است و شار نوری 3000 لومن است و پنل فنر متغیر 36 وات تمام نور توکار مربع مودی مدل IR-MD1736S دارای عملکرد بسیار مناسبی است.