نمایش یک نتیجه

والواشر IP68 ضد آب 3×3 وات دفنی مدل VP3-RGB

والواشر IP68 ضد آب 3×3 وات دفنی مدل VP3-RGB والواشر IP68 ضد آب 3×3 وات دفنی مدل VP3-RGB عمدتاً برای افزایش صافی دیوار انجام می شود. به طور یکنواخت نور را بر روی دیوار می تاباند و جلوه ای صاف ایجاد می کند و از طرفی در والواشر IP68 ضد آب 3×3 وات دفنی مدل VP3-RGB ، چراغ ها نزدیک به دیوار قرار می گیرند تا نقش های روی دیوار را برجسته کنند. چنین تکنیک نورپردازی سایه ایجاد می کند و در نتیجه آجر، سنگ یا هر الگوی حک شده دیگری را بر روی دیوارها برجسته می کند. والواشر IP68 ضد آب 3×3 وات دفنی مدل VP3-RGB با عرض 8 و طول 12 عرضه می شود.